Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Podnikanie v cestovnom ruchu

JA Firma v cestovnom ruchu

Všetky materiály k programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu II a činnosti JA Firmy nájdete na stránke

firma.jaslovensko.sk