Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Formulár na prihlásenie sa na záverečnú prezentáciu

 

Formulár vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Prihlasovací formulár na záverečnú prezentáciu
Titul  
Meno:
Priezvisko Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
e-mail: tel. číslo:
Škola
Názov (napr. Obchodná akadémia):
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
Názov záverečnej prezentácie:  
 
Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.  
   
 
 Pred odoslaním formulára skontrolujte správnosť vyplnených údajov!