Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA PvCR 1 - priebeh vzdelávania v šk. roku 2017/2018

Inovačné vzdelávanie programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 (JA PvCR 1) v školskom roku 2017/2018 je rozpracované na obdobie cca jedného roka (v tomto roku je to júl 2017 – jún 2018) s časovou dotáciou 110 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 31. júla 2017. Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov.

Časový harmonogram - prehľad
  • 31. júl – 16. november 2017 - Modul 1: Úvod do problematiky ekonómie, manažmentu a podnikania - online učebnica  (dištančné štúdium)
  • 19. august – 21. august 2017 - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu (prezenčné štúdium) - Belušské Slatiny 
  • október 2017 - Modul 3: Trendy a možnosti cestovného ruchu (prezenčné štúdium) - jednodňové stretnutie v mestách Banská Bystrica, Košice, Trenčín - termíny budú upresnené
  • október 2017 -  marec 2018 - Modul 4: Podnikanie v cestovnom ruchu (dištančné štúdium)
  • marec 2018 - Modul 5: Cestovný ruch vo vyučovacom procese (prezenčné štúdium) - jednodňové stretnutie v mestách Banská Bystrica, Košice, Trenčín - termíny budú upresnené
  • 31. máj 2018 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
  • 24. máj 2018 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
  • jún 2018 (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá)  - Záverečné prezentácie a pohovor

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte kontaktovať programového manažéra Mariána Beluška na mobilnom čísle 0911 268 884 alebo na mailovej adrese belusko@jaslovensko.sk.