Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2015-6376 / 35431:50 - 10E0 dňa 14.7.2015