Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Víťazi súťaže 2013/2014

súťaž tímov - OC Mirage, Žilina 29. apríl 2014 

Hodnotenie odbornou porotou
kategória: Najzaujímavejšia prezentácia regiónu
1. miesto Na skle maľované Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
2. miesto CK Nemeton - Starý Klíž Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
3. miesto CK Royal Dreams

Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

kategória: Najlepší prezentačný tím
1. miesto CK Baník Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
2. miesto Romane čhaja
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
3. miesto CK Lykovec ZŠ J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
kategória: Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu
1. miesto Strojári Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
2. miesto Orava World Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
3. miesto Mladí Baťovčania Spojená škola, org. zl. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske
ocenenie: Prezentačné vystúpenie súťažného tímu
1. miesto

Na skle maľované

Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
ocenenie: Najoriginálnejší maskot podujatia
1. miesto

Tatiana Valentová, CK History

Stredná odborná škola , Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
ocenenie: Najlepší študentský tím v hodnotení učiteľskou porotou
1. miesto Na skle maľované Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
ocenenie: Najlepší študentský tím v hodnotení študentskou porotou
1. miesto Pri Trenčianskej bráne Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín