Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podpora inovácií v podnikaní

JA Slovensko, v spolupráci s partnerom Monsanto Fund, prináša študentom JA Firiem projekt pod názvom Podpora inovácií v podnikaní. Cieľom projektu je poskytnúť študentom zručnosti potrebné pre získanie práce alebo rozbehnutie inovatívneho biznisu v oblasti poľnohospodárstva.

Zamestnanci spoločnosti Monsanto Slovakia pôsobia v projekte ako konzultanti z praxe, ktorí pomáhajú v triedach študentom JA Firiem ako mentori. Využívajú pritom svoje vedomosti a skúsenosti, oboznamujú študentov o možnostiach kariéry v poľnohospodárskom priemysle a poskytujú im odbornú podporu počas celého fungovania ich JA Firmy.

Predstavujeme vám aktivity tohto projektu v školskom roku 2016/2017:

  • online webinár zameraný na marketingovú tému
  • návštevy inovačných centier spoločnosti Monsanto Slovakia

Konkrétne termíny a podmienky účasti študentov JA Firiem na vyššie uvedených aktivitách upresníme už čoskoro na tejto stránke.

Partner projektu

 

Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | +421 948 801 411 |srenkelova@jaslovensko.sk