Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Workshop Prezentačné zručnosti

 

10. marca 2020, 08:30 - 14:30 - v AT&T, Lakeside, Tomášikova 64, Bratislava 

Prihlasovanie bude spustené 14. februára 2020 od 7:00

V spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia sme aj pre žiakov programu Podnikanie v cestovnom ruchu pripravili workshop zameraný na rozvoj prezentačných zručností, prípravu prezentácie a prezentačných materiálov.  
Workshop je súčasťou medzinárodného projektu Aspire a je bezplatný

Prihlasovanie na workshop bude spustené od piatka 14. februára od 7:00 h do utorka 18. februára do 12:00 h. V prípade naplnenia kapacity bude prihláška zneprístupnená. Škola prihlasuje na workshopy presne 2 študentov plus 1 náhradníka.  V prípade, že sa niektorý zo študentov nemôže zúčastniť, škola je povinná nominovať náhradníkov a upovedomiť o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

Kapacita - 40 študentov (2 študenti z jednej školy)

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečené občerstvenie. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

 

Foto Facebook | Foto Google  

 

Kontaktná osoba: Erika Holičová | projektová manažérka| +421 903 233 306 | holicova@jaslovensko.sk