Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2018/4604:33-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.