Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Korešpondenčné kolo

Súťaž Môj projekt (pre región) pozostáva z dvoch kôl - korešpondenčného kola a celoslovenského finále.


Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Do súťaže sa zapájajú a v oboch jej kolách súťažia jednotlivci alebo dvojčlenné tímy študentov, ktorí v danom školskom roku realizujú program Podnikanie v cestovnom ruchu ako jeho 1. ročník.


Čo je potrebné urobiť? 

Pre korešpondenčné kolo si pripravte, ako jednotlivec alebo tím, videovizitku/videoprezentáciu v trvaní maximálne 3 minúty (pamätajte však, že menej je niekedy viac J), ktorou predstavíte svoj nápad, myšlienku, prípadne už sčasti zrealizovaný projekt pre podporu, zlepšenie, či rozvoj cestovného ruchu vo vašom regióne. Majte však na pamäti, že projekt musí byť realizovateľný v rámci vašich možností, pretože pri postupe do finálového kola budete prezentovať zrealizovaný projekt. 

Súťažiaci  sa do súťaže zapájajú zaslaním prihlášky a súťažnej videovizitky/videoprezentácie do 30. apríla 2020. (Prihláška)


Ako na videovizitku/videoprezentáciu:

...úplne jednoducho...

 • stačí ak ju natočíte kamerou, mobilom, tabletom, alebo ju pripravíte formou prezentácie s komentárom,
 • v slovenčine alebo v cudzom jazyku so slovenskými titulkami,
 • nahrajte ju na internet (Youtube) a pošlite nám link na adresu holicova@jaslovensko.sk

 

...čo bude nasledovať?

Zo všetkých doručených videovizitiek/videoprezentácií vyberie porota 12 takých, ktoré  chce vidieť v celoslovenskom finále.
O tom koho porota vybrala budete včas informovaní mailom a zároveň budú finalisti zverejnení na webstránke súťaže Môj projekt (pre región).
 

Kritériá hodnotenia: 

Keďže ide o súťaž projektov kritéria hodnotenia sú nasledovné:

 • výber prezentovaného námetu, jeho vhodnosť, opodstatnenie, jedinečnosť v danom regióne,
 • praktické využitie prezentovaného projektu pre rozvoj CR v konkrétnom regióne,
 • reálnosť a využiteľnosť projektu/produktu v regióne,
 • komplexnosť projetku/produktu (prepojenie viacerých regionálnych subjektov CR),
 • marketing a systém informácií o projekte,
 • celkový dojem a úroveň videovizitky/videoprezentácie,
 • miera tímovej práce a náročnosť celého projektu,
 • dodržanie časového limitu.

....napokon nezabudnite si prečítať kritériá hodnotenia pre celoslovenské finále, už pri príprave nápadu/projektu je dôležité sa nimi zaoberať.

 

Poskytnuté osobné údaje budú použité v duchu zásad zákona o ochrane osobných údajov a len na stanovený účel.

Predpokladáme súhlas súťažiacich s použitím súťažných videovizitiek/videoprezentácií na marketingové účely, v opačnom prípade nám to prosím oznámte.