Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

TMR TOP podnikateľský nápad

Hlavná kategória

Cieľom kategórie je podnietiť študentov hľadať príležitosti k podnikaniu s využitím zdrojov v regióne, v ktorom žijú.

Hodnotiť sa bude:

 • nápad,
 • reálnosť produktu a životaschopnosť,
 • podnikateľský potenciál,
 • význam pre cestovný ruch,
 • udržateľnosť a finančná výkonnosť,
 • inovatívnosť.

Je dôležité, aby si študenti predstavili v úlohe porotcov svojich budúcich investorov. Ľudí, ktorým chcú čo najlepšie predať svoj nápad. Presvedčiť ich, že do ich myšlienky sa oplatí investovať. Preto je dôležité, aby porotcom odprezentovali, že ich nápad má dostatočný podnikateľský potenciál (taký, ktorý zaujme a poskytne dostatočný dôvod na investície a riziko s tým spojené).

Rovnako je dôležité, aby študenti predstavili konkrétne kroky, ktoré treba uskutočniť alebo už uskutočnili k tomu, aby sa ich nápad/projekt/úsilie stalo skutočným podnikaním.

Zaujímavé budú aj ďalšie možnosti rozvoja a napredovania ich nápadu/projektu.

Rovnako bude dôležité predstaviť finančnú udržateľnosť nápadu a jeho schopnosť prinášať zisk.

Nemenej dôležitou je inovatívnosť nápadu a jeho odlišnosť od konkurencie.

 

Porota sa môže pýtať nasledujúce otázky:

 • Má prezentovaný nápad dostatočný podnikateľský potenciál (taký, ktorý poskytne dostatočný dôvod na investície a riziko s tým spojené)? Je dôležité, aby študenti predstavili konkrétne kroky, ktoré treba uskutočniť alebo už uskutočnili k tomu, aby sa ich nápad/projekt/úsilie stalo skutočným podnikaním.
 • Aké možnosti rozvoja a napredovania má ich nápad?
 • Aký vplyv bude mať ich podnikanie na lokálny trh?
 • Bude ich nápad finančne udržateľný?
 • Bude prinášať v budúcnosti zisk? Je ich nápad inovatívny?
 • Čím sa odlišuje od prípadnej konkurencie?