Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Výstavné stánky

Výstavné stánky budú pripravené pre súťažné tímy v deň veľtrhu. Študenti, budú môcť s výzdobou výstavných stánkov začať až ráno v deň konania veľtrhu od 7.00 hod. Stánky musia mať prichystané do 9:15 hod. Žrebovanie čísel stánkov prebehlo naživo 2. apríla 2019 o 10:00 h, v livestreame na Facebooku JA Slovensko.

Každý súťažný tím bude mať na prezentačné účely k dispozícii jeden stánok vytvorený plastovými výstavnými panelmi (viď obrázok nižšie). Na základe požiadaviek v prihláške bude v stánku k dispozícii stôl (s rozmermi cca 80 cm x 80 cm) a 1 stolička. Každý stánok bude mať zabezpečený prístup k elektrine.

Pozrite si orientačné rozmery stánku (prosím, rátajte s  centimetrovými odchýlkami, panely sú spájané lištami).

Orientačné rozkreslenie stánkov:

 

Rozdelenie čísel stánkov:

JA Firmy - odborné školy: JA Firmy - gymnáziá:     Tímy PvCR:
07 – 12 01 – 06 13 – 18
29 – 37 19 – 28 38 – 43
44 – 67   68 - 79

JA Firmy - odborné školy | JA Firmy - gymnáziá | Tímy PvCR   

Zápisnica zo žrebovania  

Súťažný tím si sám zabezpečuje:

  • predlžovačky, v prípade potreby prístupu k elektrickému zdroju,
  • prezentačnú techniku v stánku,
  • dekoráciu stánku.

UPOZORNENIE!

Na panely výstavného stánku sa nedá pripínať prezentačný materiál špendlíkmi, nesmie sa naň písať, priliepať sa dá len lepiacou páskou, ktorá nezanecháva stopy (nie permanentné lepidlá, lepidlá v tube a pod.). V prípade, že po ukončení veľtrhu budú panely porušené nesprávnym zaobchádzaním, bude od zodpovedného súťažného tímu vymáhaná pokuta vo výške € 50,- za každý poškodený panel !