Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Výstavné stánky

Výstavné stánky budú pripravené pre súťažné tímy v deň súťaže. Študenti, budú môcť s výzdobou výstavných stánkov začať až ráno v deň konania veľtrhu od 7.00 hod. Žrebovanie čísel stánkov prebehlo naživo 2. apríla 2019 o 10:00 h vo Facebook livestreame.

Každý súťažný tím bude mať na prezentačné účely k dispozícii jeden stánok vytvorený plastovými výstavnými panelmi (viď obrázok nižšie). Každý stánok bude mať zabezpečený prístup k elektrine. V Avione je bezplatný wifi prístup k internetu. Myslite však na to, že spoľahlivosť takýchto otvorených sietí sa výrazne znižuje s počtom prihlásených, takže určite odporúčame nestavať prezentáciu v stánku na fungovaní internetu. Pri prezentácii na pódiu nebude pripojenie k dispozícii vôbec.

V každom stánku bude k dispozícii jedna stolička a stôl, ak o neho tím prejavil záujem. Pri výzdobe vyššie položených miest stánku, vám odporúčame priniesť si so sebou buď skladacie alebo pevné stupienky, stolíky, prípadne viete použiť aj poskytnutú stoličku, len upozorňujeme na to, aby nedošlo k jej poškodeniu. Je prísne zakázané stáť na stoloch!

Rozmery stánku (predbežné orientačné rozmery): 

Študentský tím si sám zabezpečuje:

  • predlžovačky, v prípade potreby prístupu k elektrickému zdroju,
  • prezentačnú techniku v stánku,
  • dekoráciu stánku.

UPOZORNENIE!

Na panely výstavného stánku sa nedá pripínať prezentačný materiál špendlíkmi, nesmie sa naň písať, priliepať sa dá len stopy nezanechávajúcou lepiacou páskou (nie permanentné lepidlá, lepidlá v tube a pod.). V prípade, že po ukončení veľtrhu budú panely porušené nesprávnym zaobchádzaním, bude od zodpovedného študentského tímu vymáhaná pokuta vo výške € 50,- za každý poškodený panel !