Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

JA Firma v cestovnom ruchu

Všetky materiály k programu Podnikanie v cestovnom ruchu II a činnosti JA Firmy nájdete na stránke

firma.jaslovensko.sk