Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA PvCR 2 - priebeh vzdelávania v šk. roku 2017/2018

Inovačné vzdelávanie programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 (JA PvCR 2) v školskom roku 2017/2018 je rozpracované na obdobie cca jedného roka (v tomto roku je to august 2017 – jún 2018) s časovou dotáciou 110 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 21. augusta 2017. Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov.

Časový harmonogram - prehľad
  • 20. august – 24. august 2018 - Modul 1: Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 a simulačné cvičenie k JA Firme (prezenčné štúdium) - Belušské Slatiny 
  • september 2018 - Modul 2: Podnikanie bez hraníc (prezenčné štúdium) - jednodňové stretnutie v mestách Banská Bystrica, Košice, Bratislava.
  • október 2018 -  február 2019 - Modul 3: Podnikanie v cestovnom ruchu 2 (dištančné štúdium)
  • február 2019 - Modul 4: Manažérske ekonomické cvičenia (dištančné štúdium) 
  • február 2019 - Modul 5: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium) - jednodňové stretnutie v mestách (6.2. - Košice, 20.2. - Bratislava, 21.2. - Banská Bystrica)
  • 31. máj 2019 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
  • 31. máj 2019 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
  • jún 2019 ((v týždni od 10. do 14. 6. - termíny pre jednotlivé mestá budú zverejnené) - Záverečné prezentácie a pohovor

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte kontaktovať programového manažéra Mariána Beluška na mobilnom čísle 0911 268 884 alebo na mailovej adrese belusko@jaslovensko.sk.