Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učebné osnovy

Práca v programe Podnikanie v cestovnom ruchu pozostáva z práce v triede, aktivít v teréne, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia nielen o cestovnom ruchu ako takom, ale tiež o tom, čo podnikanie v tejto oblasti obnáša.

1. ročník programu Podnikanie v cestovnom ruchu je rozdelený do 10 tematických blokov podľa jednotlivých tematických okruhov.

2. ročník programu Podnikanie v cestovnom ruchu je rozdelený do 13 tematických blokov podľa jednotlivých tematických okruhov.

Osnovy na stiahnutie: