Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Užitočné webstránky

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR

Slovenská agentúra cestovného ruchu 

Národný portál cestovného ruchu Slovenska

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Časopis Cestovateľ

Magazín Voyage

 

Vami zistené informačné zdroje, o ktoré sa chcete podeliť s kolegami  a žiakmi z iných škôl a regiónov, posielajte na e-mailovú adresu holicova@jaslovensko.sk v modelovej štruktúre (dátum, obsah zdroja, kontaktná elektronická adresa, sprostredkovateľ informácie).