Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2013/2014

 

Názov školy Adresa Mesto Učiteľ
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou Ing. Zuzana Tomová
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica Ing. Eva Vlčková
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Mgr. Tomáš Bačo
Stredná odborná škola obchodu a služieb Špitálska 4 Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3 Bardejov Ing. Gabriela Pochová
Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava RNDr. Mária Králová
Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL Dudvážska 6 Bratislava Mgr. Lukáš Molnár
Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Ing. Iveta Fodorová
Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Ing. Erika Kurajdová
Stredná odborná škola  Lipová 8  Handlová  Ing. Darina Krónerová 
Stredná odborná škola Holíč Námestie svätého Martina 5 Holíč Ing. Monika Žilínková
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno Ing. Zuzana Trembačová
Súkromná stredná odborná škola   Postupimská 37  Košice  Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová 
Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice Ing. Jana Kukučková
Gymnázium Komenského 13 Lipany Mgr. Beáta Vargovčíková
Gymnázium  Komenského 13  Lipany  Mgr. Martin Jusko 
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Ing. Mária Zajacová
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804  Liptovský Mikuláš  Ing. Renata Lenková
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy  Zvolenská cesta 83 Lučenec  Ing. Lucia Spodniakova
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Lenka Balašová
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Danica Tokarčíková
Evanjelická spojená škola M.R Štefánika 17 Martin Mgr. Dušan Haško
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Ing. Ľudmila Hinďošová
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Hlavná 54 Moldava nad Bodvou Ing. Jarmila Krbaťová
Spojená škola, org.zl. Hotelová akadémia Slanická osada Námestovo Ing. Anna Chorvátová
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Ivona Korčušková
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Anna Bránická
Súkromná stredná odborná škola podnikania Slanická osada 2178 Námestovo Ing. Mária Lofajová
Základná škola Komenského 21 Nesvady Mgr. Martin Lešš
Základná škola Komenského 21 Nesvady Mgr. Tímea Takácsová-Rajkóová
Stredná odborná škola Cintorínska 4 Nitra Ing. Miluša Meňušová
Stredná odborná škola Levická 40 Nitra Ing. Darina Králiková
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40 Nitra Ing. Katarína Fúsková
Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety č. 17 Nová Baňa Ing. Erika Struhárová
Stredná odborná škola Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Oľga Ilenčíková
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu  Zdravotnícka 3  Nové Zámky  Ing. Eleonóra Benková 
Spojená škola, org. z. Stredná dborná škola Nám. SNP 5 Partizánske PaedDr. Ľubica Kytková
Spojená škola, org. z. Obchodná akadémia Nám. SNP 5 Partizánske Mgr. Anna Foltánová
Spojená škola, org. z. Obchodná akadémia Nám. SNP 5 Partizánske Mgr. Janka Žišková
Spojená škola, org. z. Stredná odborná škola Nám. SNP 5 Partizánske Ing. Jana Hamarová
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anetta Babulicová
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera  Stromová 24  Piešťany  Ing. Elena Sklárová 
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Mária Plavčanová
Súkromná stredná odborná škola SNP 1253 Poprad Ing. Mária Krempaská
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica Ing. Janka Galbavá
Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24 Prešov Ing., Mgr. Anna Miklušová
Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24 Prešov Ing. Jana Kočárová
Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24 Prešov Mgr. Štefánia Ondričková
Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36 Prešov Ing. Danka Kožlejová
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza Mgr. Stanislav Malega
Stredná odborná škola Pruské 294 Pruské Ing. Andrej Pisarčík
Základná škola J. A. Komenského Komenského 7 Revúca Ing. Iveta Ganajová
Základná škola  Hviezdoslavova 1  Revúca  Mgr. Dana Serbáková 
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď Ing. Jana Mlynárová
Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 Snina Ing. Edita Skripová
Obchodná akadémia Nám.hrdinov 7 Šurany Ing. Viera Cviková
Stredná odborná škola  Jesenského 903  Tisovec  Ing. Iveta Ganajová 
Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany Ing. Alena Fodorová
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov Ing. Beáta Andrášová
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Komenského 1963/10 Trebišov Ing. Denisa Mesarošová
Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín Ing. Silvia Kamenská
Stredná odborná škola podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín Ing. Marcela Šimíčková
Stredná odborná škola podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín PhDr. Marcela Štefániková
Gymnázium A.H.Škultétyho Školská 21 Veľký Krtíš Mgr. Miroslava Čopová
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňova 1351 Zvolen Ing. Zuzana Ťavodová
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351 Zvolen Ing. Erika Žiaková
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1 351 Zvolen Ing. Beáta Bartošová
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82 Žilina Ing. Veronika Ďungelová
Spojená škola Hlinská 31 Žilina Ing. Michaela Grofová