Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2014/2015

Názov školy Adresa Mesto Učiteľ
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Mgr. Tomáš Bačo
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica Ing. Eva Vlčková
Spojená škola Kolpašská 9 Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3 Bardejov Ing. Gabriela Pochová
Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava RNDr. Mária Králová
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava Ing. Kornélia Lohyňová
GALILEO SCHOOL, s.r.o. Dudvážska 6 Bratislava Mgr. Lukáš Molnár
Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Ing. Erika Kurajdová
Stredná odborná škola Hlavé nám. 2 Dvory nad Žitavou Ing. Slávka Kollárová
Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová Ing. Darina Krónerová
Stredná odborná škola Nám. sv. Martina 5 Holíč Ing. Monika Žilínková
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Súkromná SOŠ PAMIKO Kukučínova 23 Košice Mgr. Marta Papinčáková
SSOŠ Postupimská Postupimská 37 Košice Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová
Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice Ing. Jana Kukučková
Gymnázium Komenského 13 Lipany Mgr. Beáta Vargovčíková
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Ing. Renata Lenková
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Ing. Mária Zajacová
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83 Lučenec Ing. Lucia Spodniaková
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Lenka Balašová
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Danica Tokarčíková
SOŠ obchodu a  služieb Michalovce Školská 4 Michalovce Ing. Nadežda Jurková
Spojená škola Slanická osada Námestovo Ing. Anna Chorvátová
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO Slanická osada 2178 Námestovo Ing. Mária Lofajová
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Ivona Korčušková
Stredná odborná škola Cintorínska 4 Nitra Ing. Miluša Meňušová
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Levická 40 Nitra Ing. Katarína Fúsková
Stredná odborná škola Cintorínska 4 Nitra Ing. Beata Mikulová
Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety 17 Nová Baňa Ing. Jana Palajová
SOŠ Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Oľga Ilenčíková
Spojená škola, org. zložka Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske PaedDr. Ľubica Kytková
Spojená škola, org. zložka Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Mgr. Anna Foltánová
Spojená škola, org. zložka Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Mgr. Janka Žišková
Spojená škola, org. zložka Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske Ing. Jana Hamarová
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anetta Babulicová
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Stromová 34 Piešťany Ing. Elena Sklárová
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Mária Plavčanová
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Monika Mašlonková
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica Ing. Jana Galbavá
Stredná odborná škola Prakovce 282 Prakovce Ing. Valéria Dorková
SOŠ podnikania Masarykova 24 Prešov Ing. Jana Kočárová
SOŠ podnikania Masarykova 24 Prešov Mgr. Štefánia Ondričková
SSOŠ Pod Kalváriou 36 Prešov Ing. Danka Kožlejová
SOŠ podnikania Masarykova 24 Prešov Ing.Mgr. Anna Miklušová
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza Mgr. Stanislav Malega
Stredná odborná škola Pruské Pruské 294 Pruské Mgr. Miroslava Šlesarová
Základná škola Hviezdoslavova 1 Revúca Mgr. Dana Serbáková
ZŠ J. A. Komenského Komenského 7 Revúca Mgr. Renáta Uličná
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď Ing. Jana Mlynárová
Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 Snina Ing. Edita Skripová
Obchodná akadémia Nám. hrdinov 7 Šurany Ing. Viera Cviková
SOŠ Tisovec Jesenského 903 Tisovec Ing. Iveta Ganajová
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov Ing. Beáta Andrášová
Dopravná akadémia Školská 66 Trenčín Ing. Andrea Juríčková
Stredná odborná škola obchodu a služieb P. Jilemnického 24 Trenčín PhDr. Miriam Filinová
Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín Ing. Silvia Kamenská
Stredná odborná škola podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín PhDr. Marcela Štefániková
Stredná odborná škola podnikania  Veľkomoravská 14  Trenčín Ing. Marcela Šimíčková
Stredná odborná škola podnikania   Veľkomoravská 14   Trenčín  Ing. Gabriela Kelešiová
Stredná odborná škola Poľná 10 Veľký Krtíš PaedDr. Vlasta Štulrajterová
Gymnázium A. H. Škultétyho Školská 21 Veľký Krtíš Mgr. Miroslava Čopová
SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351 Zvolen Ing. Erika Žiaková
SOŠ hotelových služiab a obchodu Jabloňová 1351 Zvolen Ing. Zuzana Ťavodová
Spojená škola Hlinská 31 Žilina Ing. Michaela Grofová
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline Predmestská 82 Žilina Ing. Veronika Ďungelová