Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2015/2016

 

Názov školy Adresa Mesto  Učiteľ 
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Mgr. Tomáš Bačo
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica Ing. Eva Vlčková
SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 9 Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3 Bardejov Ing. Gabriela Pochová
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 Bratislava Ing. Eleonóra Ikono Vajdová
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava Ing. Kornélia Lohyňová
SOŠ podnikania Strečnianska 20 Bratislava RNDr. Mária Králová
GALILEO SCHOOL Hradská 85 Bratislava Mgr. Lukáš Molnár
Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Ing. Iveta Fodorová
Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Ing. Erika Kurajdová
SOŠ obchodu a služieb Z. Kodálya 765 Galanta Ing. Ildikó Bujková
Stredná odborná škola Námestie sv. Martina 5 Holíč Ing. Monika Žilínková
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Súkromná SOŠ PAMIKO Kukučínova 23 Košice Mgr. Marta Papinčáková
Súkromná SOŠ Postupimská 37 Košice Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová
SOŠ obchodu a služieb M. R. Štefánika 8 Krupina Ing. Mária Šumichrastová
Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice Ing. Zuzana Volfová
Gymnázium Komenského 13 Lipany Mgr. Beáta Vargovčíková
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Ing. Renata Lenková
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Ing. Mária Zajacová
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec Ing. Antónia Francistyová
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Lenka Balašová
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Danica Tokarčíková
SOŠ obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Ing. Ľudmila Hinďošová
Spojená škola Jarmočná 1 Modrý Kameň Ing. Darina Červenáková
Súkromná SOŠ podnikania EDUCO Slanická osada 2178 Námestovo Ing. Mária Lofajová
Spojená škola-Hotelová akadémia Slanická osada Námestovo Ing. Anna Chorvátová
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Ivona Korčušková
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing., Mgr. Anna Bránická
Stredná odborná škola Cintorínska 4 Nitra Ing. Miluša Meňušová
SOŠ obchodu a služieb Osvety č. 17 Nová Baňa Ing. Erika Struhárová
SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto n.V. Ing. Oľga Ilenčíková
Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Mgr. Anna Foltánová
Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Mgr. Janka Žišková
Spojená škola, o.z. Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske Ing. Jana Hamarová
SOŠ obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anetta Babulicová
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Monika Mašlonková
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Katarína Gajdošová
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Pov. Bystrica Ing. Jana Galbavá
Stredná odborná škola Prakovce 282 Prakovce Ing. Valéria Dorková
Súkromná SOŠ Pod Kalváriou 36 Prešov Ing. Danka Kožlejová
SOŠ podnikania Masarykova 24 Prešov Ing. Mgr. Anna Miklušová
Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov Ing. Mária Lipnická
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza Mgr. Stanislav Malega
Stredná odborná škola Pruské 294 Pruské Mgr. Miroslava Šlesarová
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď Ing. Jana Mlynárová
Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Šurany Ing. Viera Cviková
Stredná odborná škola Jesenského 903 Tisovec Ing. Iveta Ganajová
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov Ing. Beáta Andrášová
SOŠ podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín Ing. Marcela Šimíčková
SOŠ podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín Ing. Gabriela Kelešiová
Obchodná akadémia Rázusova 1 Trenčín Ing. Silvia Kamenská
Spojená škola Medvedyie 133/1 Tvrdošín Ing. Eva Šurinová
Gymnázium A. H. Škultétyho Školská 21 Veľký Krtíš Miroslava Čopová
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Jana Kostolná
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na  vidieku Predmestská 82 Žilina Ing. Katarína Némethová
Hotelová akadémia Hlinská 31 Žilina Ing. Michaela Grofová