Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2016/2017

 

Názov školy Adresa Mesto Učiteľ
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Mgr. Tomáš Bačo
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica Ing. Eva Vlčková
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica Ing. Zuzana Kvetková
SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 9 Banská Štiavnica Ing Renáta Krištoffová
Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3 Bardejov Ing. Gabriela Pochová
Hotelová akadémia  Mikovíniho 1  Bratislava  Ing.  Kornélia  Lohyňová 
Súkromné gymnázium Galileo School Dudvážska 6 Bratislava Andrea Lysá
Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava RNDr. Magdaléna Hessková
Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Ing. Erika Kurajdová
Obchodná akadémia Ul. 17. novembra 2701 Čadca Ing. Zuzana Faťarová
Spojená škola Štúrova 848 Detva Ing. Valéria Čiamporová
Súkromná stredná odborná škola s VJM Dolné Obdokovce 71 Dolné Obdokovce Ing. Zoltán Szabó
Stredná odborná škola obchodu a služieb Z. Kodálya 765 Galanta Ing. Ildikó Bujková
SOŠ Handlová Lipová 8 Handlová Ing. Darina Krónerová
Stredná odborná škola Nám.sv. Martina 5 Holíč Petra Liščáková
Základná škola s materskou školou Jelšava 9. mája 768/24 Jelšava Mgr. Martina Kolesárová
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda Hlavná 198 Kolíńany Mgr. Dagmar Borošová
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno Ing. Alena Bohošová
SOŠ Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola Grešákova 1 Košice Ing. Tímea Dulinová
Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová
Súkromná SOŠ PAMIKO Kukučínova 23 Košice Mgr. Marta Papinčáková
Stredná odborná škola obchodu a služieb M. R. Štefánika 8 Krupina Mária Šumichrastová
Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice Ing. Zuzana Volfová
Gymnázium Lipany Komenského 13 Lipany Mgr. Martin Jusko
Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš Marianna Halušková
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Ing. Mária Zajacová
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Ing. Renata Lenková
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec Ing. Antónia Francistyová
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Danica Tokarčíková
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Ing. Martina Čižmárová
SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce Tehliarska 2 Michalovce Ing. Anna Mattová
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Mgr. Anna Bránická
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Ivona Korčušková
Stredná odborná škola Cintorínska 4 Nitra Ing. Beata Mikulová
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Bolečkova 2 Nitra Ing. Iveta Svitačová
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Bolečkova 2 Nitra Ing. Zuzana Buzinkaiová
Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety č. 17 Nová Baňa Ing. Erika Struhárová
SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Oľga Ilenčíková
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu  Zdravotnícka 3 Nové Zámky  Ing.  Eleonóra  Benková 
Spojená škola Námestie SNP 5 Partizánske Ing. Jana Hamarová
Spojená škola Partizánske, o. z. Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Mgr. Anna Foltánová
Spojená škola Partizánske, o. z. Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske Mgr. Janka Žišková
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anetta Babulicová
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Katarína Gajdošová
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Ing. Monika Mašlonková
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica Ing. Jana Galbavá
SOŠ podnikania Masarykova 24 Prešov Ing. Jana Kočárová
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 Prievidza Stanislav Malega
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 Prievidza JUDr. Dagmar Majdanová
Stredná odborná škola Pruské 294 Pruské Mgr. Miroslava Šlesarová
Základná škola Komenského 7 Revúca PaedDr. Ľubomíra Hláveková
Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5 Sereď Ing. Jana Mlynárová
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Mallého 2 Skalica Mgr. Jana Kubíčková
Hotelová akadémia Radničné námestie 1 Spišská Nová Ves Ing. Zuzana Sarnová
Obchodná akadémia Nám. hrdinov 7 Šurany Ing. Ľudmila Kvasnovská
SOŠ Tisovec Jesenského 903 Tisovec Ing. Iveta Ganajová
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov Ing. Beáta Andrášová
SOŠ obchodu a služieb  Jilemnického 24  Trenčín  Ing.  Marcela  Šimíčková 
SOŠ obchodu a služieb  Jilemnického 24  Trenčín  PhDr.  Marcela  Štefániková 
Spojená škola Tvrdošín Medvedzie 133/1 Tvrdošín Ing. Eva Šurinová
Gymnázium A. H. Škultétyho Školská 21 Veľký Krtíš Mgr. Miroslava Čopová
SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351 Zvolen Erika Žiaková
SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňova 1351 Zvolen Ing. Zuzana Ťavodová
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Jana Kostolná
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Zdenka Dubovická
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na  vidieku Predmestská 82 Žilina Ing. Veronika Gaboríková
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na  vidieku Predmestská 82 Žilina Ing. Katarína Némethová
Hotelová akadémia Hlinská 31 Žilina Ing. Michaela Grofová