Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2019/2020

Škola Učiteľ programu
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Ing. Eva Vlčková
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Ing. Soňa Jonaštíková
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica Mgr. Tomáš Bačo
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica Mgr. Andrea Miškufová
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ing. Iveta Michalčinová
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava RNDr. Magdaléna Hessková
Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno Ing. Erika Kurajdová
Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca Ing. Zuzana Faťarová
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany Mgr. Monika Vranová
Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice Ing. Tímea Dulinová
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina Ing. Mária Šumichrastová
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Zuzana Volfová
Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, Liptovský Mikuláš Ing. Mária Zajacová
Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, Liptovský Mikuláš Ing. Renata Lenková
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš Ing. Marianna Halušková
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin Ing. Danica Tokarčíková
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce Ing. Martina Čižmárová
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo Ing. Mária Lofajová
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Ing. Ivona Korčušková
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Ing. Iveta Svitačová
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Ing. Zuzana Buzinkaiová
Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra, Levická cesta 40, Nitra Ing, MBA Tatiana Oravcová
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra Ing. Beata Mikulová
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Ing. Oľga Ilenčíková
Stredná odborná škola  Jána Antonína Baťu Partizánske, Námestie SNP 5, Partizánske Mgr. Janka Žišková
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov Ing. Jana Kočárová
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, F. Madvu 2, Prievidza Mgr. Stanislav Malega
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď Ing. Jana Mlynárová
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca Mgr. Dana Serbáková
Stredná odborná škola Tisovec, Jesenského 903, Tisovec Ing. Iveta Ganajová
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčin, Rázusova 1, Trenčín Ing. Silvia Kamenská
Gymnázium A.H.Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš Mgr. Miroslava Čopová
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen Ing. Zuzana Ťavodová
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jaboloňová 1351, Zvolen Ing. Erika Žiaková
Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina Ing. Jana Kostolná
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina Ing. Miroslava Mičurová