Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

Kalendár

pre školský rok 2020/2021

kalendár bude priebežne aktualizovaný

Október  2020
 • 20.10.                         Career Day prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov  
 • 21.10.                         Career Day prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov  
 • 28.10.                         Career Day prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov  
Január 2021
 • 26. - 29. 01.                Social Innovation Rely (SIR) - webinár 
Február 2021
 • 15. 02.                        "Môj projekt" - začiatok korešpondenčného kola súťaže
Marec 2021
 • do 31. 03.                  SIR - prihlášky do národného kola súťaže
Apríl 2021
 • 16. 04.                       "Môj projekt" - zaslanie záväzných prihlášok do súťaže, vrátane videovizitky
 • 17. 04.                        SIR - výber top 20 tímov
 • 30.04.                         SIR - výber to 10 tímov - príprava na národné finále
Máj 2021
 • 05. 05.                       "Môj projekt" - zverejnenie finalistov
 • 15. 05.                        Žiadosť o certifikáty za absolvovanie predmetu 
 • 11. 05.                        SIR - národné finále - termín bude upresnený
 • druhá polovica       "Môj projekt" - finále súťaže -  termín bude upresnený
Jún 2021
 • druhá polovica        SIR - globálne finále (online v anglickom jazyku)