Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

Kalendár

pre školský rok 2020/2021

kalendár bude priebežne aktualizovaný

September  2020
 • koniec 09/zač. 10  Career Day prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov  
Január 2021
 • 21. - 23. 01.             Social Innovation Rely (SIR) - webinár 
Február 2021
 • prvá polovica.         Jarné pracovné stretnutie učiteľov - Bratislava, Žilina - termín a miesto bude upresnené
 • 15. 02.                       "Môj projekt" - začiatok korešpondenčného kola súťaže
Marec 2021
 • do 31. 03.                 SIR - prihlášky do národného kola súťaže
Apríl 2021
 • 16. 04.                     "Môj projekt" - zaslanie záväzných prihlášok do súťaže, vrátane videovizitky
 • 17. 04.                      SIR - výber top 20 tímov
 • koniec                     SIR - výber to 10 tímov - príprava na národné finále
Máj 2021
 • 05. 05.                     "Môj projekt" - zverejnenie finalistov
 • 15. 05.                      Žiadosť o certifikáty za absolvovanie predmetu 
 • 04./11. 04.               SIR - národné finále - termín bude upresnený
 • druhá polovica      "Môj projekt" - finále súťaže -  termín bude upresnený
Jún 2021
 • 16. 06.                      SIR - globálne finále (online v anglickom jazyku)