Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

Nápady a projekty

Na tomto mieste nájdete k nahliadnutiu inšpiratívne nápady a realizované projekty študentov v programe Podnikanie v cestovnom ruchu.

Prezentácia nápadu/projektu Poznámka k nápadu/projektu
Náučný chodník Rohatá skala - Hrádok (obec Čierna Lehota) Úspešný projekt Patrície Matejovičovej z SOŠ J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou, ktorého cieľom bolo predstaviť a zviditeľniť obec Čierna Lehota a jej okolie. Výstupom projektu bolo vybudovanie náučného chodníka, vytvorenie banneru, propagačných materiálov, či omaľovánok pre materské školy.  
baTÚLAČKY Zaujímavý projekt študentky Romany Liškovej z Obchodnej akadémie v Prievidzi, ktorá vytvorila turistický intinerár voľného času pre matky, či otcov s malými deťmi (ale aj celé rodiny), aby svoj voľný čas mohli tráviť na turistických trasách, ktoré ponúka Prievidza a jej okolie a ktoré sú vhodné pre tieto cieľové skupiny.
Animátorky v akcii Nápad študentky Márie Gažiovej z Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove, ktorej cieľom bolo vytvoriť animačné aktivity pre deti na zviditeľnenie krás historického mesta Bardejov. 
Prameň lásky v Čertovej doline  Svetlana Tomašiaková z Hotelovej akadémie v Brezne zrealizovala svoj projekt, ktorého kľúčovou aktivitou bolo prírodné divadlo venované legende o zbojníkovi Jakubovi Surovcovi, ktoré sa odohralo v autentickej prírodnej scenérii Čertovej doliny neďaleko Tisovca. Samotné divadelné predstavenie doplnili množstvom sprievodných aktivít, ktorými obohatili celý deň v prírode.
Za pokladom zlatej rybky  Spojenie geocaschingu a snahy o propagáciu zaujímavých miest môže byť celkom úspešným počinom. S týmto nápadom prišla Lenka Ondrášková z SOŠ podnikania v Trenčíne. Jej snahou bolo zviditeľnenie vodných plôch v Trenčianskom regióne, vytvorenie aktivít pre deti a to aj s pomocou, dnes veľmi populárneho geocaschingu.
Pohladením k zdraviu  Spropagovať Animačno - terapeutické centrum v Snine, navrhnúť víkendový pobyt so zaujímavým programom v centre a zoragnizovať akciu na podporu PR centra - s takýmto nápadom prišla Diana Kepičová, študentka SOŠ v Snine. Ako vidno na priloženej prezentácii, projekt sa vydaril.   
Bačova karta  Zvyšovanie návštevnosti a tržieb salaša Papradno prostredníctvom "bačovej karty", či iných aktivít a služieb, aj to je jeden študentský nápad. Prišiel s ním Peter Rosík z Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.   
Matúšova cesta Považím  Cieľom tohto projektu bola tvorba vzdelávacej a informačnej prezentácie pre žiakov a učiteľov základných škôl a na podporu cestovného ruchu v Stredno-považskom regióne. Projekt vymyslela a zrealizovala Miroslava Panáková z SOŠ podnikania v Trenčíne. 
Stredoveký jarmok  Nápad Lucie Peknušiakovej z Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici zorganizovať stredoveký jarmok poskytol návštevníkom príležitosť ocitnúť sa na úplne inom mieste a v úplne inom čase.
Z rozprávky do rozprávky  Zážitkové učenie, poznávanie prírody, rozvoj kreativity a fantázie detí spojené s aktívnym pohybom v prírode a zábavou to boli ciele projektu Lívie Kupcovej z Hotelovej akadémie v Brezne. V priloženej prezentácii si pozrite, ako sa jej to podarilo. 
Priateľstvo bez hraníc  Viktória Waresová z Gymnázia v Krompachoch zorganizovala výmenný pobyt pre žiakov Gymnázia v Rýmařove. Aj týmto spôsobom je možné spropagovať svoj región a jeho krásy. 
Bývanie v tradičných chalupách  Poskytovanie ubytovania v tradičných chalupách so zabezpečením programu počas pobytu je nápadom Pavlíny Turancovej z Obchodnej akadémie v Martine.