Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

O programe

Podnikanie v cestovnom ruchu je celoročný vzdelávací program  zameraný na tzv. "incomingový" cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov, ktorý:

 • orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu,
 • motivuje mladých ľudí na zapájanie sa do diania vo svojom okolí,
 • zameriava sa na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov,
 • učí hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.

Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska.

Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu.

Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001, Junior Achievement Slovensko, n.o. je jeho odborným garantom.

Dôležitú úlohu v programe majú dobrovoľní konzultanti z podnikateľskej praxe, ktorí navštevujú triedy a pracujú so žiakmi tak, že vnášajú do vyučovacieho procesu praktické pohľady a vlastné skúsenosti z problematiky.

 

Ciele programu
 • Pochopiť základné princípy podnikania v oblasti cestovného ruchu.
 • Predstaviť oblasť cestovného ruchu ako zdroj možných pracovných príležitostí.
 • Posilniť u mladých ľudí aktívny postoj k vlastnej budúcnosti tým, že im ukáže možnosť samozamestnania v oblasti cestovného ruchu.
 • Podporiť poznanie podnikateľského prostredia z pohľadu poskytovateľa aj prijímateľa služieb.
 • Rozvinúť záujem o poznanie regiónov Slovenska očami návštevníka, a tak posilniť pochopenie významu vysokej kvality poskytovaných služieb.
 • Poskytnúť príležitosti na prezentovanie regiónov Slovenska ako zaujímavých destinácií.
 • Posilniť informovanosť o význame poisťovníctva vo vzťahu k cestovnému ruchu.
Forma vyučovania

Program využíva e-learningové prvky. Môže sa realizovať formou záujmového krúžku, alebo ako voliteľný nepovinný predmet minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Učebné texty, cvičebnica a metodická príručka v slovenskom jazyku sú sprístupnené na internetovej stránke programu, na ktorú majú školy prístup cez prístupové heslá počas celého školského roka.