Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

2020/2021

Zoznam bol aktualizovaný 28. septembra 2020

Škola Učiteľ
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica Mgr. Andrea Miškufová
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica Mgr. Tomáš Bačo
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ing. Iveta Michalčinová
Stredná odborná škola hotelierstva, ekonomiky a služieb, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ing. Gabriela Pochová
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava RNDr. Magdaléna Hessková
Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno Ing. Erika Kurajdová
Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca Ing. Zuzana Faťarová
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József műszaki és közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice Ing. Tímea Dulinová
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš Ing. Marianna Halušková
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin Ing. Danica Tokarčíková
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin Ing. Dagmar Stančíková
Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň Ing. Darina Červenáková
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Ing. Mgr. Anna Bránická
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Ing. Zuzana Buzinkaiová
Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40, Nitra Ing. MBA Tatiana Oravcová
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov Ing. Jana Kočárová
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca Mgr. Dana Serbáková
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany Ing. Alena Fodorová
Gymnázium A.H.Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš   Miroslava Čopová
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Zilina Ing. Jana Kostolna
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen Ing. Erika Žiaková
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňova 1351, Zvolen Ing. Zuzana Ťavodová
Stredná odborná školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina Ing. Miroslava Mičurová
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, Žilina Ing. Martina Kačeriaková