Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

Manpower Leadership Award

Ocenenie

Cena jednotlivca, ktorý preukáže mimoriadne schopnosti lídra.

Zámerom je rozpoznať a oceniť silu jednotlivca v úspešnom tíme. Porota bude hľadať študentských lídrov, ktorí svojou činnosťou v pozitívnom smere ovplyvnili výsledky tímu, ako aj ich samotných členov. Ocenenie sa sústredí na študentov, ktorí sú kľúčovými tímovými hráčmi, vzorom, ako aj motiváciou pre ostatných. Porota bude v prvom rade posudzovať celkovú prácu a výsledky tímu, v ktorom študent pracuje, nominačné formuláre učiteľov a priamo na veľtrhu realizuje s vybranými študentmi osobný pohovor.

Očakáva sa, že jednotlivec ukáže schopnosť viesť tím v pozícii lídra. Má jasnú víziu, ktorú sa mu darí v tíme pretaviť do spoločnej práce. Akceptuje rôznorodosť, dokáže ťažiť z individuálnych schopností členov tímu a vytvára pozitívnu atmosféru a utužuje vzťahy v tíme. Dokáže kriticky myslieť a problémy pretavuje do výziev.

Hodnotiace kritériá:

  • Modelové správanie – úprimnosť, snaha o neustály rozvoj, podnikateľský duch.
  • Líderské schopnosti – jasná vízia, iniciatíva, zodpovednosť.
  • Tímový duch – komunikačné zručnosti, tímový rozvoj, integrita.
  • Potenciál absolventa – entuziazmus, ochota rozdávať získané skúsenosti.
  • Výsledky a práca tímu.

Nominácia:

  • Učiteľ môže využiť možnosť nominovať jedného zo študentov na ocenenie Leadership Award priamo v prihláške na veľtrh. Musí ísť o člena tímu, ktorý sa veľtrhu osobne zúčastní.
  • Učiteľ po nominácii obdrží na e-mail nominačný formulár, ktorý je potrebné vyplniť do stanoveného dátumu.
  • Nominačný formulár bude obsahovať otázky týkajúce sa osobnostných vlastností študenta, jeho pozície a práce v tíme počas školského roka a pod.

Poznámka: Nominácia je záväzná. Je preto nevyhnutné, aby učiteľ študenta o nominácii informoval, študent s ňou súhlasil a zároveň bol pripravený zúčastniť sa interview priamo na veľtrhu.

Zo všetkých nominácií sa realizuje výber maximálne top 20 študentov, ktorých porota pozve počas veľtrhu na osobné interview (info bude vybraným študentom a ich učiteľom zaslané vopred emailom). Z týchto študentov po interview oceníme maximálne top 6 študentských lídrov.