Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


MÔJ PROJEKT

Súťaž Môj projekt je v školskom roku 2020/2021 súčasťou nového programu - Zručnosti pre úspech.
Je určená pre žiakov, ktorí sú v aktuálnom školskom roku zapojení do programu Zručnosti pre úspech, alebo Podnikanie v cestovnom ruchu I. 

Ciele súťaže
  • Podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.
  • Rozvíjať samostatnú, ale aj tímovú prácu.
  • Podporiť kreativitu a inovačné myslenie. 
Detailné informácie o súťaži

Sú k dispozícii na webovej stránke programu Zručnosti pre úspech.
 

Časový harmonogram súťaže

15. február - 16. apríl 2021 | Príprava a vypracovanie projektu

do 16. apríla 2021 | Zaslanie záväznej prihlášky do súťaže, vrátane videovizitky

5. máj 2021 | Zverejnenie finalistov súťaže

19. mája 2021 | Zaslanie prezentácie finalistov

27. mája 2021 | Finále súťaže - pravdepodobne online
 

Poplatok

V prípade, že súťaž sa uskutoční online je účasť bezplatná.  

 

Partner súťaže