Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Víťazi - finále 2016

Môj projekt pre región - Banská Bystrica, 9. jún 2016

V jednotlivých kategóriách sa študenti umiestnili nasledovne:

Môj projekt pre región
  Študent Prezentácia Škola Učiteľ programu
1. miesto

Dominika Gajdošíková, 

Paulína Kmeťová, 

Katarína Adamičková

 

Po stopách Čertov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, Trenčín

Ing. Gabriela Kelešiová
2. miesto

Lukáš Gabčo, 

Alex Kršňák

Lokalita Zlatná ako súčasť Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok

Ing. Ľubomíra Pitoňáková
3. miesto

Bibiana Krajčová, 

Nikola Drozdová

Glanzenberg - Banská Štiavnica Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu
 

Študent

Prezentácia

Škola

Učiteľ programu

1. miesto

Janka Turácová,

Zuzana Hládeková

Orava - poznanie a relax v rovnováhe Súkromná SOŠ podnikania EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo Ing. Mária Lofajová
2. miesto

Dominika Šinaľová,

Beáta Šutorová

Po stopách remeselníkov

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

Ing. Gabriela Pochová
3. miesto

Andrej Sobota, 

Helena Ďurišová

Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Mgr. Stanislav Malega