Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Víťazi - finále 2017

Môj projekt pre región - Banská Bystrica, 15. jún 2017

 

Tlačová správa  I  fotky Facebook  I  fotky Google  I  fotky Instagram

  Študenti Projekt Škola Učiteľ programu
1. miesto

Bianka Macková,

Michaela Baková

 

CK Zemko

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce

 

Ing. Martina Čižmárová
2. miesto

Katarína Kozelnícka,

Laura Lapinová
Cisárske víno

Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice

 

Ing. Zuzana Volfová
3. miesto

Laura Jablončíková,

Laura Harkabuzová
SÚSPEVIE Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin Ing. Danica Tokarčíková
Porota rozhodla o udelení aj 4. miesta:    
4. miesto Martina Poliaková Späť v čase Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske Mgr. Janka Žišková