Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

TMR Maskot podujatia

Ocenenie

  • Súťaže sa môže zúčastniť jeden člen (z piatich súťažiacich) z každého tímu.
  • Hodnotiť sa bude originalita prejavu a kostýmu a tiež akým spôsobom bude čo najpresvedčivejšie prezentovať svoj región, či dopĺňať prezentáciu svojho tímu, ich činnosti, nápadu, prípadne nimi prezentovaný región.
  • Očakáva sa, že maskot bude primerane aktívny počas celého trvania veľtrhu. Pamätajte však aj na jeho pohodlie a bezpečnosť a primerané prestávky (V komerčnom prostredí sa používa pravidlo cca 20 minút aktivity (v oblečení maskota) a 10 minút prestávky (bez masky) - vy si to však nastavte podľa vašich podmienok a potrieb).
  • Maskot musí byť počas vyhlasovania výsledkov súťaže pripravený a oblečený v kostýme, aby si mohol, v prípade výhry, prísť pohotovo prevziať cenu na pódium.