Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

TMR Tímová prezentácia regiónu

Hlavná kategória

Zámerom je posúdiť, ako efektívne vie súťažný tím v stánku využiť potenciál súťaže na prezentovanie svojho regiónu, produktu a na prezentáciu svojej práce.

Očakáva sa, že členovia súťažného tímu sa budú správať ako na reálnom veľtrhu a viesť potencionálneho zákazníka predajným procesom až po jeho zavŕšenie: počúvanie zákazníka, zodpovedanie otázok, využívanie obchodnej taktiky, a preukázanie znalostí o produkte.

Hodnotiť sa bude:

  • vzájomná spolupráca členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok,
  • zohratosť tímu,
  • spôsob akým reprezentujú súťažiaci svoj tím,
  • spôsobom akým súťažný tím pracuje s potenciálnym zákazníkom/návštevníkom ich stánku,
  • takisto je posudzovaná znalosť členov tímu a ich informovanosť o danom regióne,
  • originálnosť nápadu ako zaujímavo prezentovať región,
  • celkový vzhľad stánku,
  • úroveň propagačných materiálov,
  • obsahová stránka prezentácie.

Porota sa môže zamerať na to, či sa študenti správajú ako na reálnom veľtrhu a či aktívne pristupujú k potenciálnym záujemcom. Pomáhajú si členovia tímu vzájomne pri prezentácii? Je možné medzi nimi vnímať tímového ducha? Ako vystupujú navonok (napr. aj v „nestrážených“ chvíľach)? Sú členovia tímu oblečení tak, že to podporuje ich prezentáciu? Majú členovia súťažného tímu znalosti o prezentovanom regióne? Je výstavný stánok pre verejnosť príťažlivý? Má použitá kreativita jasnú súvislosť medzi prezentovaným regiónom, vizuálnym zobrazením výstavného stánku a propagačnými materiálmi? Má študentský tím k dispozícii propagačné materiály? Zodpovedajú propagačné materiály charakteru prezentácie a cieľovej skupine návštevníkov, pre ktorých sú určené?