Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

Podpora programu Podnikanie v cestovnom ruchu bude ukončená v školskom roku 2020/2021.

 

Pre školy, ktoré tento program realizovali sú preto dôležité nasledujúce informácie:

  • V školskom roku 2020/2021 bude program dostupný už iba pre vyškolených učiteľov.
  • Súťaž Vitajte v našom regióne nebude realizovaná.
  • Učitelia, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie pre PvCR 2 sa môžu zapojiť do programu Aplikovaná ekonómia.
  • Poplatok za program zostáva zachovaný.
  • Žiaci budú môcť dostať po ukončení programu certifikát, podľa platných podmienok.
  • Súťaž Môj projekt pre región ostáva zachovaná, bude však súčasťou už programu Zručnosti pre úspech.