Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

Podpora programu Podnikanie v cestovnom ruchu bude ukončená v školskom roku 2020/2021.

 

Pre školy, ktoré tento program realizovali sú preto dôležité nasledujúce informácie:

  • V školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 bude program dostupný už iba pre vyškolených učiteľov.
  • Počas týchto školských rokov nebude realizovaná súťaž Vitajte v našom regióne.
  • V školskom roku 2019/2020 je možné realizovať aj druhý ročník programu, avšak iba v prípade, že učiteľ sa do dvojročného programu prihlásil už v školskom roku 2018/2019.
  • Od školského roku 2019/2020 nie je možné sa prihlásiť do dvojročného programu PvCR. 
  • Učitelia, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie pre PvCR 2 sa môžu zapojiť do programu Aplikovaná ekonómia.
  • Poplatok za program zostáva zachovaný.
  • Žiaci budú môcť dostať po ukončení programu certifikát, podľa platných podmienok.
  • Súťaž Môj projekt pre región ostáva zachovaná, bude však súčasťou už programu Zručnosti pre úspech.